Zarejestruj się
Masz już konto?
Zaloguj się
 
Partner strategiczny
Wsparcie żywieniowe Gruczoł krokowy Płuco i opłucna Pierś Przewód pokarmowy Układ moczowo-płciowego Narządy głowy i szyi Gruczoły wydzielania wewnętrznego Ginekologia onkologiczna Czerniak Mięsaki tkanek miękkich, kości i GIST Terapia wspomagająca Inne Hematologia
 
 
ZOBACZ WSZYSTKIE TEMATY MIESIĄCA
TEMAT MIESIĄCA:
O sytuacji w obszarze badań molekularnych w Polsce oraz o przyszłych nadziejach, a także o finansowaniu badań molekularnych mówi prof. Paweł Krawczyk 
Dodane 24.10.2014 |Doniesienia naukowe
Wpływ zakażenia wirusem HPV na przeżycie całkowite chorych na raka ustnej części gardła po progresji.
HPV (human papilloma virus) jest czynnikiem ryzyka zachorowania na raki płaskonabłonkowe ustnej części gardła. Zakażenie HPV wpływa bezpośrednio na rokowanie – w tej grupie chorych rzadziej dochodzi do wznowy choroby nowotworowej w porównaniu do chorych na HPV-negatywnego raka ustnej części gardła. W retrospektywnych badaniach stwierdzono istotną redukcję wznów lokoregionalnych, jednakże bez wpływu na występowanie przerzutów odległych. U 10-25% chorych na raka ustnej części gardła z zakażeniem HPV pomimo dobrego rokowania dochodzi jednak do wznowy. Jednak infekcja HPV na nieznaczny wpływ na przeżycie całkowite (OS – overall survival) chorych na raka ustnej części gardła, u których doszło do progresji choroby
 
Dodane 23.10.2014 |Doniesienia naukowe
Wyniki badania NeoALTTO – rola trastuzumabu i lapatynibu w neoadjuwantowym leczeniu kobiet chorych na HER-2 dodatniego raka piersi.
Dotychczas publikowane wyniki badania NeoALTTO wykazały, że u kobiet chorych na HER-2 dodatniego raka piersi zastosowanie w leczeniu neoadjuwantowym połączenia trastuzumabu z lapatynibem znacząco podwyższa odsetek uzyskanych patologicznych odpowiedzi całkowitych w porównaniu do zastosowania tych leków samodzielnie (51,3% w ramieniu trastuzumabu z lapatynibem w porównaniu do 29,5% w ramieniu trastuzumabu, p=0,0001). Poniżej prezentujemy wpływ zastosowanego w tym badaniu leczenia na przeżycie całkowite (OS – overall survival) i przeżycie wolne od zdarzeń związanych z chorobą (EFS – event-free survival).
 
Dodane 22.10.2014 |Aktualności
Sunitynib efektywny nawet z przerwą na leczenie
Jeśli zmienimy schemat leczenia z podawania sunitimabu przez cztery tygodnie i potem dwa tygodnie przerwy na dwa tygodnie podawania leku z jednym tygodniem przerwy to możemy efektywność leczenia podnieść nawet dwukrotnie obniżając przy tym jego toksyczność.
O terapii sunitynibem w leczeniu rozsianego raka nerkowo-komórkowego oraz o jego zaletach, a także o działaniach niepożądanych mówi prof. Cezary Szczylik z Wojskowego Instytutu Medycznego.
 
Dodane 22.10.2014 |Doniesienia naukowe
Wpływ niedoboru witaminy D na leczenie rituksymabem chłoniaka DLBCL.
Witamina D odgrywa ważną rolę w gospodarce wapniowej organizmu i rozwoju kości. Jednakże ciągle odkrywane są tez inne jej funkcje – wpływ na zwalczanie infekcji mykobakteryjnych lub przeżycie kobiet chorych na raka piersi i chorych na przewlekłą białaczkę limfocytarną. Udowodniono również wpływ niedoboru witaminy D na przeżycie bez zdarzeń (EFS – event-free survival) i przeżycie całkowite (OS – overall survival) chorych na chłoniaka DLBCL (diffuse large B-cell lymphoma) i chłoniaki T-komórkowe. W prezentowanym badaniu oceniany jest wpływ niedoboru witaminy D na mechanizm działania rituksimabu w leczeniu DLBCL.
 
Dodane 22.10.2014 |Doniesienia naukowe
ESMO 2014: leczenie złośliwego międzybłoniaka opłucnej – blaski i cienie
Na tegorocznym kongresie ESMO w Madrycie przedstawiono wyniki dwóch badań klinicznych, pokazujących że u chorych na złośliwego międzybłoniaka opłucnej ciągle brak jednoznacznych rozwiązań terapeutycznych.
 
Dodane 21.10.2014 |Aktualności
Europejska Agencja Leków rekomenduje wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego Cyramza (ramucirumab)
25 września 2014 roku Komitet do Spraw Stosowania Produktów Leczniczych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków wydał pozytywną opinię dotyczącą wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego Cyramza (ramucirumab) w postaci roztworu do wlewów w stężeniu 10 mg/ml
 
Dodane 20.10.2014 |Doniesienia naukowe
Analiza efektywności kosztowej leczenia skojarzonego ewerolimusem z eksemestanem w porównaniu do leczenia skojarzonego z bewacyzumabem
Leczenie skojarzone ewerolimusem z eksemestanem jest nie tylko skuteczniejsze klinicznie ale i bardziej efektywne kosztowo od skojarzenia bewacyzumabu z paklitakselem lub z kapecytabiną.
 
Dodane 17.10.2014 |Doniesienia naukowe
IMPRESS: czy stosować gefitynib w przypadku nabytej oporności na ten lek?
Podczas kongresu ESMO 2014 przedstawiono wyniki badania IMPRESS, pierwszego i jedynego randomizowanego badania klinicznego 3. fazy oceniającego efekty kontynuacji leczenia gefitynibem w skojarzeniu z cisplatyną i pemetreksedem chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z nabytą opornością na gefitynib.
 
Dodane 16.10.2014 |Aktualności
Standardy leczenia nowotworów z Houston Methodist Hospital
Prof. Brian Butler z Houston Methodist Hospital (HMH) w Houston, światowej sławy specjalista w zakresie radioterapii, pionier metody IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) po raz kolejny będzie wspólnie z polskimi specjalistami z Euromedic wypracowywać standardy leczenia nowotworów – tym razem płuc oraz prostaty.
 
Dodane 15.10.2014 |Aktualności
Guz neuroendokrynny trzustki do okiełznania
O nowych terapiach w leczeniu guzów neuroendokrynnych trzustki oraz o nowych lekach mówi prof. Beata Kos-Kudła, kierownik Kliniki Endokrynologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 
Strona:    1   2   3   4   5   ...   Następna
Pułapki w Diagnostyce i Farmakoterapii Nowotworów
Zakopane, 17.04.2015 - 18.04.2015
Pozostały 174 dni
XVI Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe ONKOLOGIA W OTOLARYNGOLOGII
Poznań, 10.09.2015 - 12.09.2015
Pozostało 320 dni

Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
cena: 129.00
dodaj do koszyka
 
 

Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
cena: 29.90
dodaj do koszyka
 
 

Kompendium postępowania w nowotworach wątroby
pod redakcją Krzysztofa Simona i Krzysztofa KrzemienieckiegoFormat: A5
Liczba stron: 88
Oprawa: miękka
cena: 52.50
dodaj do koszyka
 
© 2014 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.