Zarejestruj się
Masz już konto?
Zaloguj się
 
Partner strategiczny
Gruczoł krokowy Płuco i opłucna Pierś Przewód pokarmowy Układ moczowo-płciowego Narządy głowy i szyi Gruczoły wydzielania wewnętrznego Ginekologia onkologiczna Czerniak Mięsaki tkanek miękkich, kości i GIST Terapia wspomagająca Inne Hematologia
 
 
ZOBACZ WSZYSTKIE TEMATY MIESIĄCA
TEMAT MIESIĄCA:
W Polsce wyniki leczenia chorych na GIST są takie same jak na Zachodzie-Rozmowa z prof. Piotrem Rutkowskim, kierownikiem Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie


 
Dodane 22.07.2014 |Doniesienia naukowe
Steroidy w zaawansowanej chorobie nowotworowej nie zmniejszają nasilenia bólu, ale poprawiają jakość życia
Dla chorych z zaawansowana chorobą nowotworową dołączenie metyloprednizolonu do terapii opioidowej nie wiąże się z poprawą kontroli bólu, ale z poprawą jakości życia
 
Dodane 21.07.2014 |Doniesienia naukowe
Rak prostaty u młodych mężczyzn: odrębny podtyp choroby?
Wczesny początek choroby sugeruje bardziej agresywny podtyp, często związany z mutacjami genetycznymi
 
Dodane 18.07.2014 |Aktualności
25 posiedzenie Rady Przejrzystości
7 lipca odbyło się 25 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie w sprawie: Tafinlar (dabrafenib) we wskazaniu: leczenie czerniaka złośliwego.
 
Dodane 17.07.2014 |Varia
Czy Polacy są gotowi przepuścić w kolejce do lekarza chorych na nowotwór?
91 procent Polaków jest gotowych przepuścić osobę chorą na nowotwór w kolejce do lekarza – wynika z badań przeprowadzonych przez Think-tank Onkologia 2025. 70 proc. badanych zdaje sobie sprawę z tego, że szybki dostęp do lekarza dla pacjenta chorego na raka zwiększa jego szansę na pokonanie choroby. Obecnie czas oczekiwania na wizytę u specjalisty to nawet kilka miesięcy.
 
Dodane 17.07.2014 |Aktualności
Medycyna paliatywna potrzebuje dofinansowania
Odbiorcami świadczeń z zakresu medycy paliatywnej są głównie osoby z zaawansowaną chorobą nowotworową, niezależnie od wieku. Jednocześnie ponad 61 proc. pacjentów wymagających opieki paliatywnej, to osoby po 65. roku życia. A w części województw w Polsce chorzy mają utrudniony dostęp do tego typu świadczeń.
 
Dodane 17.07.2014 |Doniesienia naukowe
Zastosowanie cetuksymabu w leczeniu uzupełniającym chorych na raka jelita grubego
U chorych po operacji z powodu raka jelita grubego w III stopniu zaawansowania klinicznego w leczeniu adjuwantowym stosuje się schematy chemioterapii oparte na fluorouracylu, leukoworynie i oksaliplatynie (FOLFOX4). Cetuksymab jest przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor – receptor naskórkowego czynnika wzrostu). Wcześniejsze badania wykazały, że jego skojarzenie z chemioterapią polepsza wyniki leczenia chorych na przerzutowego raka jelita grubego. W prezentowanym badaniu postanowiono sprawdzić, czy dodanie cetuksymabu do chemioterapii uzupełniającej wpłynie na wydłużenie przeżycia wolnego od choroby (DFS – disease free survival).
 
Dodane 16.07.2014 |Doniesienia naukowe
Duloksetyna łagodzi objawy bolesnej neuropatii obwodowej indukowanej chemioterapią
Wśród chorych z bolesną neuropatią obwodową indukowaną chemioterapią zastosowanie leku przeciwdepresyjnego duloksetyny przez 5 tygodni wiąże się ze znaczną redukcją bólu w porównaniu do placebo
 
Dodane 15.07.2014 |Doniesienia naukowe
Korelacja mutacji KIT i PDGFRA z korzyścią kliniczną u chorych na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego , leczonych sunitynibem w ramach ogólnoświatowego badania klinicznego.
W trakcie badania klinicznego numer NCT01459757 oceniano retrospektywnie rolę mutacji KIT i PDGFRA w odpowiedzi na leczenie SU u chorych na GIST, wykazujących nietolerancję lub oporność na leczenie imatynibem.
 
Dodane 14.07.2014 |Doniesienia naukowe
Kobiety z przerzutowym rakiem piersi mogą bezpiecznie otrzymywać bisfosfoniany rzadziej
Wyniki badania klinicznego OPTIMIZE-2, które zostały przedstawione podaczas tegorocznego kongresu ASCO (ang. American Society of Clinical Oncology) mogą wpłynąć na standardy postepowania w raku piersi
 
Dodane 11.07.2014 |Doniesienia naukowe
Kontynuacja leczenia inhibitorami BRAF po progresji choroby u chorych na czerniaka
Leczenie inhibitorami BRAF (BRAFi) takimi jak dabrafenib czy wemurafenib w porównaniu z zastosowaniem chemioterapii wiąże się z wydłużeniem przeżycia całkowitego (OS, overall survival) u chorych na czerniaka z mutacją w genie V600. Mimo, że u większości chorych na początku leczenia obserwuje się regresję nowotworu, to jednak w czasie ok. 7 miesięcy u 50% tych leczonych notuje się progresję choroby. Autorzy przedstawianej pracy, bazując na spostrzeżeniu, że u chorych na inne nowotwory leczenie terapią celowaną po progresji choroby wiąże się z wyraźną korzyścią, postanowili sprawdzić czy zastosowanie BRAFi u chorych na zaawansowanego czerniaka po progresji będzie wiązało się z wydłużeniem mediany przeżycia.
 
Strona:    1   2   3   4   5   ...   Następna
Rak nerki, rak prostaty 2014
Serock, 16.10.2014 - 18.10.2014
Pozostały 84 dni
Międzynarodowy Zjazd Naukowo-Szkoleniowy ONKOLOGIA W OTOLARYNGOLOGII
Poznań, 10.09.2015 - 12.09.2015
Pozostało 413 dni


NOWOŚĆ!
Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
cena: 129.00
dodaj do koszyka
 
 

Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
cena: 29.90
dodaj do koszyka
 
 

Kompendium postępowania w nowotworach wątroby
pod redakcją Krzysztofa Simona i Krzysztofa KrzemienieckiegoFormat: A5
Liczba stron: 88
Oprawa: miękka
cena: 52.50
dodaj do koszyka
 
© 2014 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.