Zarejestruj się
Masz już konto?
Zaloguj się
 
Wsparcie żywieniowe Gruczoł krokowy Płuco i opłucna Pierś Przewód pokarmowy Układ moczowo-płciowego Narządy głowy i szyi Gruczoły wydzielania wewnętrznego Ginekologia onkologiczna Czerniak Mięsaki tkanek miękkich, kości i GIST Terapia wspomagająca Inne Hematologia Leczenie bólu
 
 
ZOBACZ WSZYSTKIE TEMATY MIESIĄCA
TEMAT MIESIĄCA:
Nowe perspektywy w leczeniu raka trzustki
 
Dodane 16.02.2015 |Doniesienia naukowe
Analiza zbiorcza długoletnich przeżyć u chorych na zaawansowanego czerniaka leczonych ipilimumabem
Ipilimumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym IgG1 skierowanym przeciwko CTLA4 (cytotoxic T-lymphocyte antigen-4). Wydłużył przeżycie całkowite (OS – overall survival) chorych na czerniaka – w monoterapii w dawce 3mg/kg u wcześniej leczonych oraz w połączeniu z dakarbazyną w dawce 10mg/kg w pierwszej linii. Część chorych z badań klinicznych II i III fazy wykazała przeżycia powyżej 5 lat. Krzywa przeżycia w tych badaniach osiągnęła plateau pomiędzy 2 a 3 rokiem, co może sugerować, że chorzy osiągnęli trwałą korzyść. Aby określić dokładnie przeżycia wieloletnie autorzy pracy prezentują zbiorczą analizę przeżyć całkowitych z badań dotyczących leczenia zaawansowanego czerniaka ipilimumabem.
 
Dodane 15.01.2015 |Doniesienia naukowe
Rola micro-RNA w przewidywaniu i rozpoznawaniu wznowy u chorych na czerniaka złośliwego.
Badanie wykazało, że badanie poziomu wytypowanych miRNA w surowicy może wspomóc rokowanie oparte na stopniu zaawansowania klinicznego. Ponadto cząsteczka miR-15b ma potencjał by stać się wczesnym markerem wznowy czerniaka.
 
Dodane 06.01.2015 |Doniesienia naukowe
Nivolumab zarejestrowany przez FDA do leczenia czerniaka
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (US Food & Drug Administration – FDA) zarejestrowała przeciwciało anty PD-1 (Nivolumab, OpdivoTM) do leczenia chorych na nieoperacyjnego lub przerzutowego czerniaka po niepowodzeniu terapii ipilimumabem, zarówno u chorych bez mutacji w genie BRAF jaki i u chorych z mutacją w genie BRAF (po wcześniejszej terapii inhibitorem BRAF).
 
Dodane 13.11.2014 |Varia
Europa na wojnie z rakiem
Przyjęte niedawno przez Sejm nowelizacje trzech ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z funduszy publicznych, o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o konsultantach w ochronie zdrowia, mają w zasadniczy sposób, zdaniem Ministerstwa Zdrowia, wpłynąć na zmianę sposobu sprawowania opieki zdrowotnej nad pacjentami onkologicznymi i prowadzenia list oczekujących.
Czy wpłyną? Jak z „epidemią raka” radzą sobie inne państwa europejskie?
 
Dodane 10.10.2014 |Aktualności
Immunoterapia – kolejny krok w walce z zaawansowanym czerniakiem
Przeciwciało anty PD-1 to kolejny lek biologiczny, który może wydłużyć czas przeżycia chorych z zaawansowanym czerniakiem – wynika z danych prezentowanych podczas kongresów ASCO i ESMO
Obiecujące wyniki badań klinicznych I fazy z udziałem 411 chorych stały się podstawą do przyspieszonej rejestracji pembrolizumabu w USA. Wniosek o rejstrację leku pembrolizumab w leczeniu zaawansowanego czerniaka rozpatruje już także Europejska Agencja ds. Leków
 
Dodane 06.10.2014 |Doniesienia naukowe
ESMO 2014- Dabrafenib w połączeniu z trametynibem u chorych na zaawansowanego czerniaka
Podczas tegorocznego kongresu ESMO (European Society of Medical Oncology) 2014 zaprezentowano wyniki badania III fazy oceniającego skuteczność dabrafenibu w połączeniu z trametynibem w porównaniu do terapii samym dabrafenibem u chorych na zaawansowanego czerniaka z mutacją w genie BRAF. Wyniki tego badania zostały również opublikowane w New England Journal of Medicine.
 
Dodane 29.07.2014 |Doniesienia naukowe
Pembrolizumab w leczeniu chorych na zaawansowanego czerniaka
W Lancet opublikowano wyniki badanie 1 fazy przeprowadzonego u 173 chorych na zaawansowanego czerniaka po niepowodzeniu terapii ipilimumabem.
 
Dodane 18.07.2014 |Aktualności
25 posiedzenie Rady Przejrzystości
7 lipca odbyło się 25 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie w sprawie: Tafinlar (dabrafenib) we wskazaniu: leczenie czerniaka złośliwego.
 
Dodane 11.07.2014 |Doniesienia naukowe
Kontynuacja leczenia inhibitorami BRAF po progresji choroby u chorych na czerniaka
Leczenie inhibitorami BRAF (BRAFi) takimi jak dabrafenib czy wemurafenib w porównaniu z zastosowaniem chemioterapii wiąże się z wydłużeniem przeżycia całkowitego (OS, overall survival) u chorych na czerniaka z mutacją w genie V600. Mimo, że u większości chorych na początku leczenia obserwuje się regresję nowotworu, to jednak w czasie ok. 7 miesięcy u 50% tych leczonych notuje się progresję choroby. Autorzy przedstawianej pracy, bazując na spostrzeżeniu, że u chorych na inne nowotwory leczenie terapią celowaną po progresji choroby wiąże się z wyraźną korzyścią, postanowili sprawdzić czy zastosowanie BRAFi u chorych na zaawansowanego czerniaka po progresji będzie wiązało się z wydłużeniem mediany przeżycia.
 
Dodane 26.06.2014 |Doniesienia naukowe
Zachęcające wyniki badań połączenia immunoterapii w terapii zaawansowanego czerniaka.
Pierwsze długoterminowe wyniki badania fazy 1b zajmującego się zastosowaniem połączenia niwolumabu z ipilimubabem u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem okazały się bardzo zachęcające.
 
Strona:    1   2   3   4   5   ...   Następna

NOWOŚĆ!
Atlas kliniczno-patologiczny chorób trzustki
pod redakcją Jarosława Wejmana i Krzysztofa BieleckiegoFormat: 205x290
Liczba stron: 160
Oprawa twarda
cena: 99.75
dodaj do koszyka
 
 

Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
cena: 129.00
dodaj do koszyka
 
 

Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
cena: 29.90
dodaj do koszyka
 
© 2015 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.